Powiększ

Integrowana produkcja owoców potwierdza bezpieczeństwo i jakość naszych owoców. Wymaga od nas również dobrego przygotowania specjalistycznego i ciągłego uzupełniania wiedzy o aktualne odkrycia nauki i techniki stosowanej w sadownictwie. Gospodarstwo jest również Członkiem Zrzeszenia Sadów Kwiatowych, które regularnie organizuje spotkania, sympozja i szkolenia prowadzone przez najlepszych fachowców z kraju i zagranicy.

    Uprawa owoców odbywa się na powierzchni 20ha, z których zdecydowana większość przeznaczona jest pod drzewa jabłoni. Materiał szkółkarski pochodzi tylko od szkółkarzy zrzeszonych w "Stowarzyszeniu Producentów Wysokiej Jakości Materiałów Szkółkarskich",
co gwarantuje jego wysoką jakość oraz pewność, że jest wolny od wirusów.Na zdecydowanej większości areału zainstalowane jest nawodnienie kroplowe, a około 80% upraw stanowią sady w wieku do 5 lat.


    Przechowywanie owoców odbywa się wyłącznie w komorach chłodzonych z kontrolowaną atmosferą. Skład atmosfery w komorach modyfikowany jest przez automatyczne urządzenia nazywane "płuczką węglową". Owoce przechowuje się w skrzyniopaletach o pojemności około 300kg, przez okres od zbioru owoców do lipca następnego roku, zachowując doskonałą jędrność i walory smakowe.


   
Sortowanie owoców odbywa się na nowoczesnej linii do sortowania, holenderskiej firmy "PERFEKT", co zapewnia wysoką jakość oferowanych owoców, umożliwiając sortowanie
i kalibrowanie na wiele klas wielkościowych.Do strony głównej